“Mo’House” #001

DANIEL WANG presents DISCO! DISCO!! DISCO!!!
JAPAN TOUR supported by bal

2018.5.18 (FRI)
PLACE DEF
OPEN 22:00
DOOR 3000YEN/W1D
ADV 2500YEN/W1D

-GUEST DJ-
Daniel Wang (Balihu Records)

-DJ-
DJ Sexual
SHOXX
Nep&GGK

-VISUAL-
uddy